Monday, May 30, 2011

tanda kewujudan al-Haq

"Kamilah pewaris yang cuba membimbing manusia, kamilah rahsia al-Haq yang tersembunyi, matahari sentiasa menyuluh cahaya kepada kami, awan kami mengandungi kilat dan sinar yang terang benderang, jasad kami adalah cermin kepada kebenaran, ketahuilah, tanda-tanda al-Haq itu wujud: wujudnya Muslim" (Muhammad Iqbal)

No comments: