Wednesday, September 14, 2011

hidup bahagia

Dalam hidup terkadang kita lebih banyak mendapatkan perkara yang tidak kita inginkan dan ketika kita mendapatkan perkara yang kita inginkan, akhirnya kita sedar bahawa yang kita inginkan tidak membuat hidup kita lebih bahagia

Kata-kata yang indah ini diambil dari wall photo Amir Al-Ramadhaniecie.

No comments: