Friday, January 20, 2012

zikir dan hati

Keperluan zikir bagi hati bagaikan keperluan ikan terhadap air. Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah berkata, "Zikir bagi hati ibarat air bagi seekor ikan, maka bagaimanakah keadaan ikan jika dipisahkan dari air?"

No comments: