Thursday, June 21, 2012

peluang yg sama

Umar kate "kamu dan musuh kamu mempunyai peluang yang sama. Namun yang membezakan kamu dengan musuh kamu ialah keimanan dan ketaqwaan kamu kepada Allah. Dan yang menjadikan kamu menang ialah dekatnya kamu kepada Allah. Maka apabila kamu bermaksiat kepada Allah, kamu akan dihancurkan oleh musuh2 kamu, dan kemaksiatan kamu itu."

No comments: