Friday, December 9, 2011

jalan berduri

Dalam menempuh hidup ini, tidak dapat tidak, pasti akan melalui jalan yang berduri, tidak indah hidup ini seandainya sentiasamendapat kesenangan. Kerana orang yang dikasihi Allah adalah orang2 yang sentiasa melalui jalan2 berduri & dia bersabar melaluinya.

No comments: