Sunday, December 11, 2011

penghormatan dari Allah

"Sesungguhnya peluang untuk mengembangkan dakwah itu adalah taufiq dari Allah. Allahlah yang memudahkannya bagi sesiapa yang didapati ada kebaikan dalam hatinya. Tugas itu adalah satu penghormatan dari Allah kepada seseorang hamba, bukannya bebanan" ~Imam Ahmad bin Hambal

No comments: